Ostrosłupy pati 123: Jeśli wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mają jednakowe długości, to ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod takim kątem α że sinα= ? a krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod takim samym kątem β, że cosβ=?
23 mar 14:37
wredulus_pospolitus: Nie masz żadnych danych
23 mar 14:40
Jerzy: Bleee ...."wszystkie krawędzie"
23 mar 14:42
pati 123: nie
23 mar 14:42
wredulus_pospolitus: 2a −−− krawędź podstawy d −−− krawędź boczna h −−− wysokość ściany bocznej H −−− wysokość ostrosłupa d2 = a2 + h2 h2 = a2 + H2
 H 
sinα =

 h 
 a2 
cosβ =

 d 
23 mar 14:42
pati 123: a mozna prosić jeszcze rysunek do tego zadania
23 mar 14:45
wredulus_pospolitus: 2a −−− krawędź podstawy d = 2a h = 2a H = a α = 45o β = 60o
23 mar 14:45
Mila: rysunek 1)
 a3 
h=

 2 
 a a3 
H2+(

)2=(

)2
 2 2 
 a2 
H=

 2 
 H 6 
sinα=

=

?..
 h 3 
2)
 |OC| 2 
cosβ=

|=

 |SC 2 
Teraz rozwiąż jeszcze raz samodzielnie.
23 mar 15:49