ostrosłup pati 123: Jeśli wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mają jednakowe długości, to ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod takim kątem α że sinα= ? a krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod takim samym kątem β, że cosβ=? + rysunek
23 mar 13:36