styczna jaros:
 1 
Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f(x)=

−x2 równoległej do prostej 3x+y=0
 4 
Pochodna f(x), f'(x)=−2x Warunek równoległosci więc a1=a2, czyli szukana prosta ma równie y=−3x + b Co teraz robimy tak dokładnie jakby mógł mi ktoś powiedzieć, mam wzór na a=f'(x0) więc jak podstawie tutaj −3=−2x0 to co dalej szukam y0? a potem wstawiam wyznaczone punkty do równania stycznej?
23 mar 13:35
23 mar 13:38
a7: a najpierw chyba trzeba policzyć punkt styczności?
23 mar 13:39
a7: rysunek
23 mar 13:41
23 mar 13:45
Jerzy:
 3 
Twoje x0 =

 2 
23 mar 13:46
jaros: Poszło już
23 mar 13:53