rozwiąż pati 123: Rozwiąż równanie x+12x =x dla x≠0
23 mar 13:05
wredulus_pospolitus:
x+12 

= x −−−> x+ 12 = x2 −−−> x2 − x − 12 = 0 −−−> (x−6)(x+5) = 0 −−−>
x 
x = ... lub x = ...
23 mar 13:09
janek191:
x +12 

= x
x 
x + 12 = x2 x2 − x − 12 = 0 ( x − 4)*(x + 3) = 0 x = 4 lub x = − 3 ==============
23 mar 15:37
wredulus_pospolitus: fakt ... nie ma to jak robić w pamięci i później tego nie sprawdzić
23 mar 15:40