dzi niki: 1.Oblicz pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej walca o promieniu 5 cm i wysokości 10 cm. 2. Przekrój osiowy walca o wysokości równej 5 cm jest prostokątem o przekątnej 12 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej, pole powierzchni całkowitej i objętość walca.
23 mar 12:17
Bleee: 1) podstaw do wzorow 2) z tw. Pitagorasa wyznacz średnicę walca. Ze średnicy walca wyznacz jego promień. Później podstaw do wzorów.
23 mar 12:22
Bleee: Przekątna to na pewno 12? A nie przypadkiem 13
23 mar 12:23
niki: 12 na pewno
23 mar 12:24
Bleee: No to będzie pierwiastek w (2) będzie się plątał.
23 mar 12:24