styczna jaros: Oblicz współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji f w punkcie o odciętej x0. Czy kąt, który styczna tworzy z osia ox jest większy od 60.
 1 
a) f(x) = x3 − 5x +

 x 
 1 
Więc tak liczę pochodną f'(x) = 3x2 −5 −

 x2 
Współczynnik a=f'(x0) a=−3 i moje pytanie jest takie, skad mam wiedziec jaki jest kat jak a =−3? z jakiej wartosci trygonometrycznej mam to wziaść
23 mar 11:55
salamandra: Jakie współrzędne ma ten punkt? Z tangensa.
23 mar 12:04
jaros: nie ma ma tylko x0 = −1
23 mar 12:08
jaros: z wartości tangensa że dla tangensa 60 = 3 a dla −3 > 60 stopni?
23 mar 12:08
salamandra: no ale nie podałeś tej współrzędnej, więc nie mogłem sprawdzić a=tgα
23 mar 12:09
salamandra: tg(180−60)=−tg60 = −3 α=120
23 mar 12:10
jaros: czemu zastosowałeś wzór redukcyjny?
23 mar 12:12
jaros: By pokazać, że −3 jest większe od 60?
23 mar 12:12
salamandra: nie no: 60>−3 a tak na serio: podałem konkretną wartość kąta dzięki temu.
23 mar 12:13
jaros: ale współczynnik to a=−3 wiec skąd wziales 3?
23 mar 12:14
jaros:
 3 
a i tg 120 to przecież chyba

 3 
23 mar 12:15
salamandra: aaa, sory, caly czas widziałem −3
23 mar 12:17
salamandra: 3≈tg72 −3≈tg108
23 mar 12:19