równia równia: Ciało o masie m spoczywa na równi pochyłej o masie M, wszystkie powierzchnie są doskonale gładkie, również stołu na którym spoczywa równia. Układ ten rozpoczyna ruch ze stanu spoczynku, gdy ciało znajduje się na wysokości h na równi. Znaleźć prędkość równi w chwili gdy ciało zsunie się całkowicie z równi. Myślę, że należy tutaj porównać energię kinetyczną i potencjalną. dla klocka Ep = mgh
 Mv2 
dla równi Ek =

 2 
 Mv2 
a więc cała energia układu to ich suma mgh +

 2 
vk = k (żeby odróżnić)
 Mv2 Mk2 
I teraz mam, że mgh +

= 0 +

 2 2 
Czy powyższe równanie jest poprawne?
23 mar 11:40