Jak to mam rozpisać, prosze o wytłumaczenie Paweł: rysunekDla kątów: rozwartego γ oraz ostrego δ, widocznych na rysunku obok, prawdziwa jest równość Punkt A = (−2, 4) A) sinγ=cosδ B) sinγ=sinδ C) tg γ=tgδ D) cosγ=sinδ
23 mar 08:16
a7:
 4 2 
sinδ=

=

⇒ δ=45o
 42 2 
γ+δ=180 ⇒γ=180−δ ⇒ sinγ=sin(180o−δ)= z wzorów redukcyjnych=sinδ czyli sinδ=sinγ B) trochę inaczej:
 4 2 
sinδ=

=

⇒ δ=45o
 42 2 
 2 
δ=45o to γ=135o sinγ=(180o−45o)=sin45o=

=sinδ
 2 
wzory redukcyjne http://matematyka.pisz.pl/strona/430.html
23 mar 09:39
jc: r = odległość A od (0,0). sin δ = 4/r = sin γ cos δ = 2/r ≠ sin γ tg γ = 4/(−2)=−2, tg δ =4/2 = 2, tg γ ≠ tg δ cos γ = −2/r ≠ sin δ
23 mar 09:45
a7: nawet nie trzeba wyznaczać sinδ, gdyż powiedzmy, że sinδ=x to sinγ=sin(180−δ)=sinδ= równe także x
23 mar 09:46