Szereg potęgowy Szerszeg: Dlaczego szereg potęgowy ∑2nxn2 jest zbieżny dla x=0? Widzę wówczas sumę równą 0, co nie wydaje się być zbyt zbieżne.
23 mar 07:13
jc: Dla 0 masz sumę samych zer. Bardziej zbieżnego szeregu nie znajdziesz.
23 mar 07:33