Kombinatoryka Nika: rzucamy n róznokolorowych kostek szesciennych do gry w ilu wynikach tego doświadczenia otrzymamy sumę oczek 6n−1
22 mar 20:43
wredulus_pospolitus: aby suma z 'n kostek była równa 6n − 1 to musimy mieć: (n−1) wylosowanych 6−tek + 1x pięć oczek (bo wtedy mamy 6(n−1) + 5 = 6n − 6 + 5 = 6n − 1. Na ile sposobów może to uzyskać w momencie w którym kostki są rozróżnialne (różnokolorowe)
22 mar 21:35