zadanie optymalizacyjne Kamila: Który z trapezów równoramiennych opisanych na okręgu o promieniu długości r ma najmniejsze pole? Wyznacz to pole.
22 mar 18:01
22 mar 18:03
wredulus_pospolitus: na 'chłopski rozum' Skoro trapez równoramienny jest opisany na okręgu, to znaczy że ma STAŁĄ wysokość (równą średnicy okręgu), więc jedyne co wpływa na pole tego trapezu to suma podstaw. Im mniejsza ta suma, tym pole będzie mniejsze.
22 mar 18:27