Proszę o szybką pomoc NiedzielnyMaturzysta: Przekątne AC i BD deltoidu ABCD mają taką samą długość i zawierają się odpowiednio w prostych k:2ax+y−7=0 oraz l:x−(a+1)y+4=0. Proste k i l przecinają się w takim punkcie P, że IDPI:IPBI = 1:3. Wiedząc, że punkt D należy do osi OY, oblicz wspołrzędne wierzchołków A, B, C, D tego deltoidu.
22 mar 16:36
janek191: rysunek k : 2ax + y − 7 = 0 ⇒ y = −2ax + 7
 1 4 
l : x − (a + 1) y + 4 = 0 ⇒ (a + 1) y = x + 4 ⇒ y =

x +

 a+1 a + 1 
Proste są prostopadłe, więc
 1 
−2a *

= −1
 a + 1 
to a = 1 y = −2 x + 7
 1 
y =

x + 2
 2 
−2 x + 7 = 0,5 x + 2 −4 x + 14 = x + 4 5x = 10 x = 2 y = 3 P = ( 2,3) Dokończemotka
22 mar 16:57
NiedzielnyMaturzysta: Nie wiem czy to przez zmęczenie czy przez głupotę ale nie jestem w stanie tego dokończyć, nie mam po prostu pomysłu na wyliczenie reszty
22 mar 17:32
a7: oblicz długość |DP| oblicz długość |DB| =4|DP| podziel na dwa i wyznacz wierzchołki A i C z wzoru na długość odcinka
22 mar 17:41
NiedzielnyMaturzysta: Ale jak mam obliczyć długość IDPI?
22 mar 17:47
a7: D=(0,2) P=(2,3) |DP|=5 |DB|=45 |AP|=|PC|=25 A=(xA, −2xa+7) C=(xc,−2xc+7) (2−x)2)+(3+2x−7)2=25 x=0 i y=7 lub x=5 i y−3 analogicznie wyznaczamy punkt B DB=45 45=x2+(1/2x+2−2)2 xB=8 yB=6 lub x=−8 yB=−2
22 mar 17:53
22 mar 17:53
a7: x=−8 y=−2 odrzucamy
22 mar 17:56
NiedzielnyMaturzysta: Jezus dziękuje zapomniałem o tym że D leży na osi OY i nie wiedziałem skąd mam go wziąć żeby policzyć hyh 😓😓
22 mar 17:59