Wzory redukcyjne Metionina: Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci Alfa należy (0°,90°) i (90°,180°). sin(90+ a) * tg (180°− a ) + coś (180°−a)* ctg(90°+ a) coś(90°−a)* sin(180°−a)− sin (90°− a)* coś (180°−a)
22 mar 15:29
Szkolniak: sin(90o+α)=cosα tg(180o−α)=−tgα cos(180o−α)=−cosα ctg(90o+α)=−tgα
 sinα sinα 
1) −cosα*

+cosα*

=0
 cosα cosα 
2) analogicznie emotka
22 mar 15:52
Metionina: Dziękuję bardzo
22 mar 16:57