Formy kwadratowe/dwuliniowe! Kamila: Uzasadnić równoważność warunku 1* i 2* z dodatnią określonością formy kwadratowej q(v) = ax2 +2bxy +cy2. 1* a>0 2* | a b | | b c | >0 (macierz)
22 mar 15:21
jc: a≠0
 b ac−b2 
q=a(x+

y)2 +

y2
 a a2 
q jest dodatnio określona ⇔ a>0 i ac−b2>0 a=0 Forma q=2bxy+cy2 nie jest dodatnio określona (x=1, y=0, q=0)
22 mar 16:11
Kamila: Jejku bardzo dziękuje <3
22 mar 16:13