Wzory redukcyjne Metionina: log o podstawie jedna ósma z sin 150°+ log o podstawie 7 z (−tg135°) = jedna trzecia sin kwadrat 65°+ sin kwadrat 155°− tg 18°* tg 108°= 2 Wykaż że równości są prawdziwe
22 mar 15:09
janek191:
 1 1 1 1 
log1/8 sin150 o + log7 (−tg135o) =

log1/2

+ log7 1=

+0 =

 3 2 3 3 
22 mar 15:21
Metionina: Dziękuję
22 mar 15:22
Metionina: Czy mogę prosić jeszcze o drugie?
22 mar 15:22
janek191: sin2 65o + sin2 155o − tg 18o*tg 108o = = sin2 65o + sin2( 90 +65)o − tg 18o *tg ( 90 +18)o = = sin2 65o + cos265o − tg 18o *( −ctg 18o )= = 1 + 1 = 2 bo tg α*ctg α = 1 sin2α + cos2 α = 1
22 mar 15:30
Metionina: Dziękuję bardzo
22 mar 15:33