Symetria osiowa funkcji kwadratowej buba: Jak podać wzór na parabolę symetryczną do paraboli y=2(x−2)2−4 względem prostej y=−2 oraz x=−2
22 mar 13:01
Jerzy: Względem prostej y = − 2 Zastanów się, jakie współrzędne wierzchołka będzie miała ta nowa parabola i jaki współczynnik przy x2
22 mar 13:23
buba: Dzięki Jerzy. Proste!
22 mar 13:33