Warstwy grupy student: Czy podzielić na warstwy może wyłącznie grupę z mnożeniem, czy także z dodawaniem?
22 mar 12:37
student: i jeszcze jedno pytanie: czy podgrupa abelowa jest dzielnikiem normalnym?
22 mar 12:49