jak to rozpisać? Paweł: rysunekDla kątów: rozwartego γ oraz ostrego δ, widocznych na rysunku obok, prawdziwa jest równość Punkt A = (−2, 4) A) sinγ=cosδ B) sinγ=sinδ C) tg γ=tgδ D) cosγ=sinδ
22 mar 11:35
Eta: δ+γ=180o ⇒ δ=180o−γ to sinδ=sinγ
22 mar 13:00