Matematyka Mk: Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x) = x3 − 6x w przedziale 〈–2, 2〉. Wyznacz równanie stycznej do krzywej określonej wzorem y = f(x) i równoległej do prostej y = –3x.
21 mar 21:05
wredulus_pospolitus: 1) zbiór wartości na domkniętym przedziale: krok 1: wyznaczasz wartości funkcji na krańcach przedziału (czyli f(−2) oraz f(2) ) krok 2: liczysz pochodną funkcji f(x) (i tak będzie później potrzebna) krok 3: sprawdzasz czy f'(x) = 0 wewnątrz przedziału, jeżeli tak to wyznaczasz wartość funkcji f(x) w tym/tych punkcie/−tach krok 4: porównujesz ze sobą te wartości, wybierasz najmniejszą i największą −−− one pokazują Ci zbiór wartości funkcji f(x) na przedziale <−2 ; 2> 2) krok 1: f'(xo) = −3 <−−− wyznaczasz xo (to będzie twój punkt styczności) krok 2: podstawiasz do wzoru na styczną do wykresu w punkcie P
21 mar 21:10
a7: rysunekf(−2)=4 f(2)=−4 f'(x)=3x2−6 f'(x)=0 dla x=2 lub x=−2 f(2)=−22 f(−2)=22 zbiór wartości na podanym przedziale to y∊<−22,22>
21 mar 22:06
Mk: Nie bardzo potrafię postawić do wzoru w tym 2 punkcie ponieważ x wyszedł mi 1 lub −1
22 mar 16:49
salamandra: Pokaz obliczenia w czym ci wyszło 1 lub −1?
22 mar 16:51
Mk: 2 podpunkt w 1 kroku pochodna z f rowna−3 wtedy x wyszedł mi 1 lub −1
22 mar 18:06
wredulus_pospolitus: f(−2) = (−2)3 − 6*(−2) = −8 + 12 = 4 f(2) = 23 − 6*2 = 8 − 12 = −4
22 mar 18:12
wredulus_pospolitus: aaaa f'(x) = 3x2 − 6 f'(x) = −3 −−−> 3x2 − 6 = −3 −−−> 3x2 = −3 = 0 −−−> x= − 1 lub x = 1 <−−− dwa punkty styczności wyszły wyznaczasz dwie styczne (po jednej dla każdego z tych punktów)
22 mar 18:14
Mk: A jaki jest wzor jeszcze bede wdzięczny bardzo na styczna
22 mar 18:16
22 mar 18:17
Mk: Dziękuję
22 mar 18:18