Funkcja i punkt styczności Ala:
 b 
Funkcja f określona jest wzorem f(x) = ax +

dla każdej liczby rzeczywistej x.
 x2+1 
Prosta o równaniu y = 2 jest styczna do wykresu funkcji y = f(x) w punkcie (1, f(1)). Uzasadnij, że funkcja y = f(x) jest rosnąca dla x > 1. Nie mam totalnie pojęcia jak powinnam się za to zabraćemotka
21 mar 18:15
ite: Punkt (1, f(1)) należy i do wykresu funkcji y=f(x) i do prostej y=2, więc f(1)=2. Prosta y=2 jest styczna do wykresu funkcji w punkcie o odciętej 1 czyli jej współczynnik kierunkowy jest równy f'(1). Te dwie informacje pozwalają obliczyć a i b.
21 mar 19:44