Równanie liczb zespolonych Tragic: Mógłby ktoś rozwiązać to równanie z kolokwium? iz4=2z|z| Odpowiedź zapisać w postaci algebraicznej. Zaznaczyć geometrycznie. Wskazówka, zastosować postać wykładniczą.
14 lut 11:49
jc: Przyłóż do obu stron moduł. Otrzymasz |z|4 = 2|z|2, stąd |z|=0 czyli z=0 lub |z|=2. Rozpatrujemy dalej drugi przypadek. z3 = −i22 Jedno z rozwiązań: z=2i Pozostałe dwa rozwiązania uzyskasz mnożąc to pierwsze rozwiązanie przez
−1+i3 −1−i3 

oraz

2 2 
14 lut 12:11