Aproksymacja funkcji zadanej dyskretnie funkcją liniową Jonasz: Witajcie, mam pewien problem z aproksymacją. Mam za zadanie aproksymować funkcję zadaną dyskretnie funkcją liniową, gdzie x −2 −1 0 1 2 y 1 2 −1 2 −1 Jako funkcję wagową przyjąć w(x)=x2 ===================================== W swoich notatkach mam przykład gdzie mam aproksymować wielomianem drugiego stopnia i tam mam przyjąć funkcję wagową w(x)=1. Natomiast mam zapisane że bazą jest {1,x,x2}. Jaka ma być baza ww wymienionym przykładzie?
14 lut 00:20