wartość funkcji f(x) Mati: wartość funkcji f(x)=−x2−2xx−2 dla argumentu równego −2+ 2 wynosi
13 lut 18:47
Jerzy: Podstaw i licz.
13 lut 18:53
Mila:
 −x2−2x 
f(x)=

Taka funkcja?
 x−2 
13 lut 20:35