proste d: Jak znaleźć odległość między tymi prostymi?
 y−1 z−1 
l1: x−1=

=

 2 −1 
 x z−2 
l2:

=y−1=

 −2 −1 
13 lut 18:12
Mila: l1: x=1+t y=1+2t z=1−t, t∊R k1=[1,2,−1] wektor kierunkowy prostej l1 P1=(1,1,1)∊l1 l2: x=−2s y=1+s z=2−s , s∊R k2=[−2,1,−1] wektor kierunkowy l2 P2=(0,1,2) ===========
 1 2 −1 
1)proste nie są równoległe, mogą się przecinać albo są skośne
 −2 1 −1 
2) P1P2=[−1,0,1] Obliczamy wartość iloczynu mieszanego wektorów P1P2,k1,k2 −1 0 1 1 2 −1 −2 1 −1 W=6⇔ proste są skośne 3) odległość prostych skośnych n=[1,2,−1] x [−2,1,−1]=[−1,3,5] wektor normalny płaszczyzny π równoległej do obu prostych. P1∊π ( prosta l1 leży w tej pł.) π: −1*(x−1)+3*(y−1)+5*(z−1)=0 π: x−3y−5z+7=0
 |0−3−10+7| 
d(P2,π)=

 1+9+25 
 6 
d=

 35 
====== sprawdź rachunki
13 lut 19:15
d: Wielkie dzięki, zaraz przeanalizuję
13 lut 19:59
Mila: emotka
13 lut 20:18