Pochodne help: Oblicz pochodne a.3x4 x log(x) b. x8+x c. sin(4x2+7)
13 lut 18:09
Jerzy: a) niejasny zapis
 8x7 +1 
b)

 2x8 + x 
c) 8xcos(4x2 + 7)
13 lut 18:22
help: 3x4 razy log(x)
13 lut 18:44
Jerzy:
 1 
12x3logx + 3x4*

 x 
13 lut 18:50