wartość bezwzględna z parametrem zakręcona: Rozwiąż równanie w zaleznosci od parametru m: |x−a| = |x+1|
12 lut 19:38
Jerzy: A co to jest a ?
12 lut 19:54
Szkolniak: |x−a|=|x+1| x−a=x+1 v x−a=−x−1
 a−1 
a=−1 v x=

 2 
1) dla a=−1 nieskończenie wiele rozwiązań
 a−1 
2) dla a∊R\{−1} jedno rozwiązanie (x=

)
 2 
12 lut 21:35
Mila: II sposób |x−a| = |x+1| /2 x2−2ax+a2=x2+2x+1 −2ax+a2=2x+1 2x+2ax=a2−1 2x*(1+a)=a2−1 1) a≠−1
 (a−1)*(a+1) 
x=

 2(a+1) 
 a−1 
x=

− jedno rozwiązanie
 2 
2) 1+a=0⇔a=−1 Mamy : 2x*0=0 równanie spełnione dla każdego x∊R ( nieskończenie wiele rozwiązań)
12 lut 23:01