planimetria jaros: Hmmm jak by to ugryść, help Trzy koła o promieniu 1 są parami zewnętrznie styczne. Obliczyć pole figury zwartej między tymi kołami.
12 lut 17:09
Blee: 0) rysunek 1) zaznacz środki okręgów 2) połącz środki okręgów 3) otrzymujesz trójkąt równoboczny o boku równym 2 4) obliczasz jego pole 5) obliczasz pola trzech wycinków okręgów o promieniu 1 i kącie wycinka 60o 6) odejmujesz te pola od pola trójkąta Gotowe
12 lut 17:12
janek191: rysunek Odp pola Δ równobocznego o boku długości a = 2 trzeba odjąć 3 pola wycinka kołowego o r = 1 i kącie α = 60o( czyli połowę koła o r = 1).
12 lut 17:15