... Lilianna: Dwa okręgi przecinają się w punktach A i B. Przez punkt K leżący na pierwszym okręgu prowadzimy proste KA i KB, które przecinają drugi okrąg w punktach P i Q. Niech M będzie środkiem pierwszego okręgu. Pokazać, że proste KM i PQ są prostopadłe. Proszę o pomoccc.
12 lut 16:21
ite: rysunekSpróbuj przeanalizować ten rysunek i odpowidziec na pytanie, dlaczego ΔKRP jest prostokątny. Skorzystaj z twierdzenia o kącie między styczną i cięciwą i z tw. czworokacie wpisanym w okrąg.
12 lut 18:42
Mila: Dobry wieczór ite, czy możesz przedstawić w geogebrze czworokąt z zadania : http://matematyka.pisz.pl/forum/397081.html
12 lut 20:07
ite: Dobry wieczór Milu https://www.geogebra.org/3d/wf5pdanh
12 lut 20:42
Mila: Dziękuję jeszcze raz. emotka
12 lut 22:14