Prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3 Denis: Ze zbioru {9, 10,11, ... , 48}  losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3.
12 lut 15:58
Maciess: I w czym jest problem?
12 lut 16:01
Blee: dzielimy liczby na trzy grupy ze względu na resztę z dzielenia przez 3: a) reszta 0 b) reszta 1 c) reszta 2 skoro suma trzech liczb ma być podzielna przez 3 to mamy następujące możliwe układy: I) 0, 0, 0 II) 0 , 1, 2 III) 1, 1, 1 IV) 2, 2, 2 Oraz ich permutacje oczywiście Liczysz
12 lut 16:02