Relacje Maciess: Rozważmy zbiór częściowo uporządkowany (P(ℕ),⊆) Czy zbiór β ma supremum? (lub wykaz ze nie istnieje) β={ A⊆ℕ: |A|<5 } Czy supremum to będzie zbiór ℕ? Czy nie istnieje?
12 lut 00:46
Pytający: sup(β) = ℕ ℕ to jedyne ograniczenie górne B (a tym samym jest to najmniejsze ograniczenie górne B).
12 lut 01:26
Maciess: Dziękuje!
12 lut 01:29
Pytający: Proszę bardzo (i w drugiej linijce oczywiście miałem na myśli β, nie B).
12 lut 01:31