analitycznba Jędrasz: Znajdź równanie prostej leżącej na przecięciu płaszczyzn π1: x+y+z=3 i π: 4x−y+z+12=0.
11 lut 19:36
jc: Zwyczajnie rozwiązujesz układ równań. x+y+z=3 4x−y+z=−12 x+y+z=3 5x+2z=−9 np. x=−1+2t y=−2−5t z=6+2t
11 lut 20:32
Jerzy: Przyjmij jedną ze zmiennych jako parametr t i masz układ dwóch rownań z parametrem o dwóch niewiadomych.
11 lut 20:33
Jędrasz: Dzięki
11 lut 21:39