Wyznacz dziedzine help: x2−9 ____________ logx
11 lut 17:58
Bleee: 1) to co tutaj musi być ≥0 2) log (to co tutaj musi być > 0)
 . 
3)

 to co tutaj musi być ≠ 0 
11 lut 18:07
Jerzy: Reasumując: D = [3,)
11 lut 18:54
pol: bleee jaka odpowiedź do 1 zadania http://matematyka.pisz.pl/forum/391239.html
11 lut 22:02