Trójkąty podobne myszojeleń: Dany jest czworokąt wypukły, którego przekątne mają długości 12 i 15. Oblicz obwód czworokąta, którego wierzchołkami są środki boków danego czworokąta.
11 lut 16:27
Mila: rysunek Odcinek łączący środki dwóch boków trójkąta jest równoległy do trzeciego boku i równy połowie jego długości.
 15 
1) |LM|=|KN|=

 2 
 12 
|KL|=|MN|=

 2 
2) ObwKLMN=... dokończ
11 lut 17:08