Wyznacz alfa btskpop: https://i.ibb.co/sRs07mC/Bez-tytu-u.png Wyznacz alfa. :x
26 lis 14:43
Jerzy: 50o
26 lis 14:50
Jerzy: rysunek
 1 
α =

100o = 50o
 2 
26 lis 14:54