Planimetria salamandra: Kąty między styczna a cięciwa Czy wyjaśni mi ktoś, dlaczego γ nie będzie równy 10, a β 60? Skoro jest styczna, to β+30= 90, bo odcinek od O do C musi tworzyć kąt prosty czyż nie?
26 lis 14:30
PW: O czym mówisz?
26 lis 14:34
26 lis 14:40
as: β jest oparte na tym samym łuku co kąt 50 stopni
26 lis 14:43
salamandra: A skoro jest styczna to gdzie będzie kąt prosty?
26 lis 14:45
as: No skąd, kat prosty jest chyba tylko przy promieniu, a nie cieciwie
26 lis 14:57
salamandra: Czyli przy O?
26 lis 14:59
a7: możesz zrobić wyraźniejszy rysunek?
26 lis 15:43
Mila: rysunek O ile dobrze odczytałam rysunek ( pofalowany ) β=50o − kąt między styczną CD i cięciwą BC α=110o jako kąt przyległy z kątem ABC. β+γ=70 Kąt zewnętrzny Δ jest równy sumie kątów Δ nieprzyległych do niego. γ=20
26 lis 16:00
salamandra: rysunek1 = 50 stopni 2 = 70 stopni α= 110 no i ja myślałem, że skoro CD jest styczną to ten fragment na zielono to kąt prosty
26 lis 16:03
salamandra: Milu, dlaczego ten kąt prosty jest z lewej strony a nie z prawej?
26 lis 16:35
janek191: 90*o + 90o = 180o
26 lis 16:36
salamandra: co to znaczy 90*o?
26 lis 16:43
janek191: Powinno być 90o
26 lis 16:44
salamandra: no, czyli w związku z tym β + zielony = 90?
26 lis 16:48
Dominik: Mógłby ktoś mi powiedzieć czemu β to 50 stopni? Nie rozumiem.
26 lis 16:52
salamandra: Kąt między styczną a cięciwą jest równy kątowi wpisanemu opartemu na tej cięciwie, kąt wpisany = 50 stopni, więc β też musi być 50, ja jednak nie wiem nadal, dlaczego kąt prosty jest po lewej stronie a nie po prawej (β+zielony) = 90
26 lis 16:55
a7: β=90−40=50 β to 50 stopni, gdyż od 90 odejmujemy 40 stopniOCB, a OCB jest 40 stopni, bo COB =100 a OCB jest (180−100):2 jako jeden z kątów przy podstawie trójkata równoramiennego COB
26 lis 16:56
a7: β=zielony(90) − 40=50, po lewej i pro prawej mamy po 90 , gdyż 90+90=180 (kąt półpelny, prosta)
26 lis 16:57
salamandra: Inaczej − rozumiem, że ten przerywany odcinek od O do C, nie dzieli kąta 60 stopni na dwie połowy 30,30?
26 lis 16:58
a7: nie, dzieli na 20 stopni i 40 (rysunek Mili)
26 lis 17:01
Mila: rysunek
26 lis 17:02
salamandra: Myślałem, że jak od środka poprowadzimy odcinek, to podzieli on kąt 60 na 30/30, stąd wynikł mój błąd, bo zrobiłem po prostu dopełnienie do 90, stąd β wyszło mi 60...
26 lis 17:02
salamandra: a że β wyszedl mi 60, to z automatu γ wyszedł mi 10, jako dopełnienie do 180..
26 lis 17:02
Adam: a dlaczego kąt COB równa się 100 stopni?
26 lis 17:26
salamandra: kąt 50 stopni to kąt wpisany oparty na łuku BC, COB to kąt środkowy oparty na łuku BC
26 lis 17:29