Wyznacz katy a b y Panda377: Wyznacz kąty α β γ https://imgur.com/a/ITUugN5α β γ
26 lis 00:54
Panda377: https://i.imgur.com/npMYLhJ.jpg Poprzedni link może nie działać
26 lis 00:56
a7: α=120 (gdyż jest to kąt przyległy do ACB=60) β=40 (patrz twierdzenie w linku) (kąt BOC=2*40=80, gdyż jest to kąt śrdokowy oparty na tym samym łuku co kąt BAC, a kąt β to połowa BOC) http://matematyka.pisz.pl/strona/4003.html γ=20 gdyż suma miar w trójkącie jest 180, 180−120−40=20
26 lis 01:23