Ciagi ograniczone i malejace Kordian: Mógł by ktoś rozpisać ten przykład łopatologicznie prosze. Dla jakich wartości parametru t ciąg an = (cost+12)n jest malejący i ograniczony
25 lis 23:29
25 lis 23:34
Blee: 1) zauważ, że jeżeli masz ciąg bn = dn (gdzie d to 'jakaś stała' ) to: a) jeżeli d>1 to dn −> + (mnożąc nawet 1.000001 przez siebie będziesz otrzymywał coraz większą liczbę) b) jeżeli d = 1 to dn = 1 (bo 1 do dowolnej potęgi będzie równy 1) c) jeżeli d<1 (ale d>0) to dn −> 0 (mnożąc nawet 0.999999 przez siebie będziesz otrzymywał coraz mniejszą liczbę) d) jeżeli d = 0 to dn = 0 (0*0 = 0 ... mnóż sobie ile razy chcesz, zawsze to będzie 0 emotka e) jeżeli d < 0 to dn przyjmuje 'dziwne' wartości bo dla n parzystego dn będzie liczbą dodatnią (−5)2 = 25 ; ale dla n nieparzystego będzie liczbą ujemną (−5)3 = −125 jako że ma to być ciąg MALEJĄCY to ta opcja odpada w efekcie: (a) odpada (bo nie jest ograniczony, no i nie jest malejący) (b) nie jest malejący (c) oki (d) nie jest malejący (e) nie jest malejący (nawet jeżeli ograniczony) w efekcie masz tylko (c) czyli gdy d ∊ (0;1) a więc w Twoim przypadku d = cost + 1/2 stąd cost ∊ (−1/2 ; 1/2) stąd t ∊
25 lis 23:37