Przedstaw w postaci trygonometrycznej liczbę: Przytulna: z=2−23i , a następnie oblicz z3.
25 lis 21:49
PW: |z|2 = 22 + (−23)2 = 4 + 12 = 16 |z| = 4
 2 23 1 3 
z = 4(

− i

) = 4(

+ i(−

))
 4 4 2 2 
Postać trygonometryczna będzie, gdy wymyślisz kąt φ, dla którego
 1 3 
cosφ =

, sinφ = −

 2 2 
− spróbuj.
25 lis 22:25