Proszę o pomoc Kaja: Jaką wartość logiczną ma zdanie p, jeśli jest prawdą, że p tworzy fałszywą koniunkcje z dowolnym zdaniem.
25 lis 20:22
Saizou : Koniunkcja jest fałszywa, gdy przynajmniej jedno zdanie występujące w formule jest fałszywe, zatem...
25 lis 20:25
Kaja: Czyli jak to rozpisac
25 lis 20:33
a7: http://matematyka.pisz.pl/strona/1071.html p musi mieć wartość zero , żeby wychodziło zero z każdym zdaniem (patrz koniunkcja w linku)
25 lis 20:36
Saizou : p=0, bo niezależnie jakie zadanie o dowolnej wartościowości dopiszesz do zdania p i utworzysz z nim koniunkcje to będzie to fałsz 0 ∧ d1 ∧ d2 ∧ ... ∧ dn = 0
25 lis 20:36