pole trójkąta bjkm: W trójkącie ABC o polu P punkt K jest środkiem odcinka AM gdzie M jest punktem wewnętrznym boku BC. Prosta BK przecina bok AC w punkcie L. Oblicz pole trójkąta AKL
25 lis 19:14
ite: Co to jest punkt wewnętrzny boku trójkąta?
25 lis 19:57
bjkm: No że leży na boku
25 lis 20:28
a7: (to zadanie z finału konkursu im. prof. Jana Marszała z 2012)
25 lis 20:59
bjkm: No tak
25 lis 21:47
Saizou : Pole AKL zależy od wyboru punktu M, zatem nie może przedstawić go tylko w zależności od k*P, gdzie k jest pewną liczbą różną od zera
26 lis 08:57