prawdopodobieństwo julcia: ze zbioru {1,2,3...,2n+1} losujemy kolejno 3 liczby bez zwracania i sumujemy je. Oblicz liczbę elementów tego zbioru wiedząc że prawdopodobieństwo wylosowania trzech liczb , ktorych suma jest l. parzystą jest równe 73/143. Mógłby mi ktoś wyznaczyć omegę, reszte umiem zrobić tylko coś mi z omegą nie wychodzi.
25 lis 15:43
Bleee: Ω − zbiór wszystkich trzech liczb (bez kolejności)
 
nawias
2n+1
nawias
nawias
3
nawias
 (2n+1)2n(2n−1) 
#Ω =
=

  6 
25 lis 16:29
Bleee: A1 − zbiór w którym są trzy liczby parzyste A2 − zbiór w którym są dwie liczby nieparzyste i jedna paczysta
 
nawias
n
nawias
nawias
3
nawias
 
#A1 =
(dla n≥3) ; =0 (dla n=1,2)
  
 
nawias
n+1
nawias
nawias
2
nawias
 
#A2 =
*n
  
25 lis 16:32
julcia: dziękuję
25 lis 16:36
Bleee: Pamiętaj aby osobno rozpatrzyć przypadek n=1 oraz n=2
25 lis 16:39