Funkcja odwrotna Xvartis:
 1+x 
Wykazać, że funkcja f(x) =

 1−x 
posiada funkcję odwrotną i wyznaczyć ją.
25 lis 15:18
Des: f(x1) ≠ f(x2)
1 + x1 1 + x2 


1 − x1 1 − x2 
1 − x2 + x1 − x1*x2 ≠ 1 + x2 − x1 − x1*x2 2x1 ≠ 2x2 x1 ≠ x2 ⇒ Jest różnowartościowa ( Mimo wszystko lepiej żeby ktoś potwiedził ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 1 + x 
y =

 1 − x 
y − xy = 1 + x x + xy = 1 − y x(1 + y)= 1 − y
 1 − y 
x =

 1 + y 
 1 − x 
f1(x)=

 1 + x 
25 lis 15:33
Bleee:
 2 
Jeżeli na początek byśmy przekształcili ta funkcje do postaci f(x) =

− 1 ewentualnie
 1−x 
 2 
f(x) = −

− 1
 x−1 
 2 
To widzimy że wykresem funkcji będzie hiperbola g(x) = −

przesunięta o odpowiedni
 x 
wektor
25 lis 16:38