klasy abstrakcji Kasia: W zbiorze R2 dana jest relacja: (a, b)R(c, d) ⇐⇒ ab = cd. (b) Wyznaczyć analitycznie i graficznie trzy różne klasy abstrakcji. (c) Opisać podział na klasy abstrakcji czy w B klasami abstrakcji są liczby ujemne, dodatnie i 0? i jak to wyznaczyć graficznie. A jak zrobić C, bo nie mam pojęcia jak za to się zabrać?
25 lis 11:08
Kasia: up
25 lis 11:22
Adamm: R(0, 0) = {(t, s) : t = 0 lub s = 0} i. e. jedna z klas abstrakcji to obie z osi R(a, 1) = {(t, a/t) : t≠0 } dla a≠0 to reszta z klas abstrakcji
 a 
Są to hiperbole postaci y =

dla parametru a≠0
 x 
25 lis 11:26
Adamm: Ta relacja jest zdefiniowana przez funkcję f(x, y) = xy. (a, b)R(c, d) ⇔ f(a, b) = f(c, d) Wszystkie klasy abstrakcji odpowiadają wartościom tej funkcji. Tzn. dla dowolnej liczby r∊R mamy odpowiednią klasę abstrakcji, która składa się z par (x, y) takich, że f(x, y) = r.
25 lis 11:29
Adamm: Zresztą, już pisałem wcześniej, że bycie zdefiniowanym przez funkcję to jest dokładnie to co charakteryzuje klasy abstrakcji.
25 lis 11:42
Adamm: tfu − charakteryzuje relacje równoważności
25 lis 11:43
Kasia: Dziękuje bardzo za wyjaśnienie emotka
25 lis 19:06