Przeciwprostokątna o rany julek: Jacek i Placek policzyli przyprostokątne w trójkącie prostokątnym.Wyszło im 9,5 cm i 12,5 cm.Teraz Placek pożyczył dobry kalkulator(od Kitajewa!) i za jego pomocą policzył przeciwprostokątną.Jacek liczył metodą różniczki zupełnej.Jaki błąd popełnił Jacek?
25 lis 01:46
Bleee: Błędem Jacka było poznanie Ciebie
25 lis 01:51
pudel i hanecka:
 986 
Kalkulator wyliczył Plackowi

=15.70031847
 2 
 3 4 
Natomiast Jacek policzył 122+92+

*0.5 +

*0.5=15.7
 5 5 
15.70031847−15.7=3.1847*10−4 czyli błąd mniejszy niż 3.2*10−4 cm
25 lis 02:09