Dwumian Newtona Annnia: Po rozwinięciu podanego wyrażenia wyznacz współczynnik przy a−1 (2a21a3) 17
24 lis 22:58
Blee:
 1 
2a2

 a3 
24 lis 23:13
Des: tam jest −a −13?
24 lis 23:15
Blee: krok 1: zapisać postać ogólną
 
nawias
n
nawias
nawias
k
nawias
 
(a + b)n = ∑k=0n
an−kbk <−−− postać ogólna
  
krok 2: wyznaczyć dla jakiego 'k' będziemy mieli dany współczynnik
 1 
tak więc: (a2)17 − k * (

)k = a34 − 2k −3k = a34 − 5k = a−1 ⇔ 34−5k =
 a3 
−1 ⇔ k = 7 krok 3: podstawiamy odpowiednie k
nawias
17
nawias
nawias
7
nawias
 1 
*(2a2)10*(−

)7 = ... oblicz
 a3 
24 lis 23:17