helpo czy: Sprawdzić, czy wyrazenie jest prawem rachunku kwantyfikatorow (∃ x (α⇒β)) ⇒ [(∃ x α) ⇒ ( ∃ x β)] Czyli trzeba sprawdzić, czy wyrażenie jest tautologią? czy można to tak przekształcić: (∃ x (α⇒β)) ⇒ [¬(∃ x α) v ( ∃ x β)] i wtedy to jest (∃ x (α⇒β)) ⇒ [¬δ v δ], więc calośc jest (∃ x (α⇒β)) ⇒ T, więc jest tautologią, czy tak jest dobrze?
24 lis 22:05
ite: To wyrażenie nie jest prawem rachunku kwantyfikatorów. Podam kontrprzykład ∃x (x2≤0 ⇒ x<x) jest prawdą, ale czy ∃x (x2≤0) ⇒ ∃x (x<x) jest prawdą?
24 lis 23:05
czy: dlaczego ∃x (x2≤0 ⇒ x<x) jest prawdą?
24 lis 23:43
ite: Istnieje liczba, dla której 23:43 jest prawdą; weźmy dowolną liczbę ujemną /np. −1/ (−1)2≤0 ⇒ (−1)<(−1) fałsz ⇒ fałsz (więc implikacja jest prawdziwa) Ale z istnienia liczby, dla której prawdą jest że x2≤0 (taką liczbą jest 0) nie wynika, że istnieje liczba, która jest od siebie mniejsza.
25 lis 07:59