Zadanie z logiki 4 franio: Podaj określenie wartościowe zbioru zmiennych zdaniowych. Jeżeli Zosia jest młoda i piękna to Warszawa nie jest stolicą Polski. Jeżeli Warszawa jest stolicą Polski to Zofia jest młoda. są prawdziwe. Jaka jest wartość logiczna zdania. Jeżeli Zofia jest piękna to Zofia jest brzydka?
24 lis 21:53