Zadanie z logiki 3 franio: Podaj określenie rozumowania dedukcyjnego i niezawodnego schematu wnioskowania. Jeżeli w definicji niezawodnego schematu wnioskowania użyto pojęcia wynikania logicznego to podaj rownież definicję tego pojęcia. Zbadaj czy następujące rozumowanie jest dedukcyjne. Jeśli Jan jest ojcem oskarżonego to Jan może uchylić się od zeznań. Nieprawda, że Jan może uchylić się od zeznań Zatem, nieprawda, że Jan jest ojcem oskarżonego. Uzasadnij Odpowiedź w oparciu o podane definicję
24 lis 21:51
ite: podpowiedź: modus tollendo tollens PW to jest właśnie logika dla prawników : )
24 lis 22:55