geometria XD: Środkowe 𝐴𝐷, 𝐵𝐸, 𝐶𝐹 trójkąta 𝐴𝐵𝐶 przecinają się w punkcie 𝐺. Na czworokątach 𝐴𝐹𝐺𝐸 i 𝐵𝐷𝐺𝐹 można opisać okręgi. Wykaż, że trójkąt 𝐴𝐵𝐶 jest równoboczny.
24 lis 21:46