Grafy student: Czy zbiór wszystkich krawędzi grafu G będzie zbiorem rozspajającym? Czy w wyniku operacji G−F (G−graf, F− zbiór rozspajajacy) możemy zwiększyć liczbę komponentów o więcej niż jeden?
24 lis 20:41
student: I czy rozcięcie możemy nazwać rozspojeniem?
24 lis 20:56